Preddušičkové literárne oné... drabble!

16.10.2014 20:08

 

K otázke správneho poradia

(Mark E. Pocha)

 

Vietor lomcuje zlomenou roletou. Vyhladované psisko zavýja vo svojej ohrade. Strapce neobratého hrozna černejú na októbrovom slnku. Na tanieroch v kuchynskom dreze hnijú zvyšky nedojedenej večere. V detskej izbe sa na dlážke povaľujú rozhádzané hračky.

Mal som tých ľudí nechať dokončiť domáce práce, než som ich zmasakroval.