Kráľ kráľov

12.05.2013 09:20

 

(venované Jiřímu W. Procházkovi)

 

Hľa, Kráľ kráľov

klaňajte sa mu

prichádza na šarlátovej šelme so slepými očami

lebo hodina posledného súdu sa blíži

a nebudú viac zorané polia

a nebude viac lisované hrozno

a nebudú viac služobníci a bosé panny tancovať po zarosenej tráve

a nebudú viac neviestky smilniť a vladári vládnuť

pretože

 

prichádza Kráľ kráľov

ten, čo znovu spojí oblohu a zem

celý svet utopí v krvi hriešnikov

(už počujem dupot šarlátovej šelmy)

zradcom vyreže vnútornosti

luhárom dá zožrať vlastné jazyky

neverným vykľaje oči

 

Hľa, to je on,

klaňajte sa mu

klaňajte

 

M.E.P. 2013