Čítajte zdarma nulté číslo hororového magazínu Kobka!

08.11.2013 12:06

 

Kobka. Tmavé, bezútešné miesto. Klenutá cela v zatuchnutom podzemí, kde ľudia trpeli a umierali. Inými slovami ideálny priestor pre fanúšikov hororu vo všetkých jeho podobách. V našom prípade vo forme voľne stiahnuteľného elektronického časopisu.

 

Brány do podzemia sa otvárajú a zdola je počuť tlmené výkriky. Kamenné schody už čakajú na nohy prvých zvedavcov, ktorí si trúfnu prekročiť prah do temnoty a zalistovať v nultom čísle Kobky. Ak vstúpite, nájdete tu napríklad manifest skutočného hororového fanúšika, nie celkom recenzie na filmové a iné pseudoumelecké nechutnosti, zoznámite sa s českým hororovým aktivistom, prečítate si o prekliatí filmu Poltergeist či horore v slovenskom komikse a navštívite aj galériu tortúry.

 

Čakajú vás tiež tri strašidelné poviedky: ich autormi sú dvaja víťazi ceny Béla, udeľovanej za najlepšiu hororovú poviedku v rámci každoročnej literárnej Ceny Fantázie, a český spisovateľ a hororový aktivista H. Vojtíšek.


Upozornenie: Kobku má v správe skupinka žánrových nadšencov bez profesionálneho technického a iného zázemia. Prijaté texty neprechádzajú jazykovou korektúrou. Redakcia si vyhradzuje právo vyberať texty k publikovaniu podľa aktuálneho psychického rozpoloženia.
 

Kobka bude vychádzať každý štvrťrok alebo tak často, ako sa jej tvorcom zapáči. Pokiaľ narazíte na urážlivý či odporný obsah, nečudujte sa, a šírte ho ďalej. Len nezabúdajte, že Kobka je určená výlučne duševne vyrovnaným osobám nad 18 rokov.

 

Vstupujte na vlastné riziko.

 

Mark E. Pocha a strážcovia Kobky


LINK:
https://www.fantasyplanet.cz/clanek/kobka