Pravda o politike

12.05.2011 17:50

Priatelia poznajú moju averziu voči politike. Vulgárnejšie než toto slovo mi znie asi len spojenie "spravodlivá vojna." Politika uráža intelekt, politici urážajú význam slova človek. A najhorší sú kresťanskí demokrati.

Totiž: kresťanstvo a politika sú dve navzájom sa vylučujúce veci (hoci dejiny ukazujú niečo iné). Akékoľvek náboženstvo, ktoré má byť zo svojej podstaty asketické a má kráčať po ceste zmieru, konsenzu až ustupovania i za cenu vzdania sa vlastnej pravdy, sa nemôže spájať s politikou - ktorá má byť dravá a sebapresadzujúca a zároveň je pokrytecká, skorumpovaná, ruka-ruku-myjúca a pod. Spojenie "kresťanská politika" je rovnaký oxymoron ako "živí mŕtvi." No kým zombiovia ostávajú vo sfére potešenia z divokej fantázie, kresťanskí demokrati nás desia v každodennej realite. Im to, pochopiteľne, nevysvetlíte - aj rytiera na križiackej výprave by ste len ťažko presviedčali, že prelieva krv cudzích národov pre falošné dôvody ocipánov tam hore.